VČELAŘÍCI VŠETATY

„ Včelaření na střeše - má něco do sebe! ‘‘

Náš včelařský kroužek mládeže při ZŠ Všetaty pracuje od září 2008. Jsme členem základní organizace Českého svazu včelařů v Kostelci nad Labem. Na jaře tohoto roku jsme naše první včelařské kroky rozšířili z lesního stanoviště na stráni kopce Cecemína na střechu školy. Včelaříme v nadmořské výšce 180 m n.m. a okolní příroda včelám poskytuje hlavní snůšku z řepky, akátu, lípy a slunečnice. Nové střešní stanoviště je umístěno 6 metrů nad okolním terénem na terase u školní chodby a umožňuje dobré pozorování dění na letáku úlu z chodby při školních přestávkách. Součástí pozorovacího stanoviště je srážkoměr a teploměr. Vše nasvědčuje tomu, že se včelám ve výšce daří. Létají za snůškou při nižších teplotách než včely umístěné tradičně. Do budoucna bychom chtěli rozšířit pozorovací stanoviště o další meteorologické přístroje. Na závěr chceme říci, že včelaření na střeše nás ještě více baví!