PRAHA

Umístit včelí stanoviště na vhodné střechy se pro pražské včelaření stalo zajímavým a vhodným řešením. Stanoviště jsou zde chráněna proti "nenechavcům" a nejsou tolik na očích lidem, kteří mají ze včel ve svém okolí zbytečný strach. Praha se tak přidala k dalším světovým metropolím, které tímto způsobem řeší problém opylování své městské zeleně.

VČELÍ PASTVA V PRAZE:

V Prazese nachází 91 zvláště chráněných území o rozloze více než 2 200 ha (4,4 % z celkové rozlohy města). Dále zde jsou přírodní parky, kterých se na území Prahy nachází v současnosti 12 a zaujímají cca 20% z celkové rozlohy města. Rozloha lesních pozemků na území hl. m. Prahy je v současné době více než 5 100 ha, což činí přibližně 10,3 % z celkové rozlohy města. Celková výměra zahrad, parků a parkových ploch pouze v majetku města Prahy (nepočítaje soukromé zahrady) činí více než 2 600 ha což je dalších 5,2 % zeleně