STŘEŠNÍ VČELÍ STANOVIŠTĚ

V České republice je několik desítek včelých stanovišť, která umístili včelaři na balkóny nebo vhodné střechy různých budov. Včely najdeme na střechách obchodních center, hotelů, škol, obytných budov, divadel, státních institucí či významných firem. Důvodů, proč včelařit "na střechách" je mnoho a klady naštěstí významně převažují nad případnými zápory. Důležité je, že včelám pobyt ve výškách není nepřirozený a prospívají zde.

Klub střešních včelařů se snaží propagovat tento způsob městského včelaření. Uvítáme každého "střechovčelaře", který se s námi chce podělit o svoje zkušenosti.