Obchodní centrum CHODOV, PRAHA 4

První pražské střešní stanoviště vzniklo z podnětu Jiřího Cafourka vedoucího kroužku včelařské mládeže VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI 3. května 2012 na střeše Obchodního centra Chodov na Praze 4. Členové kroužku si na tamní střeše vybrali místo, které včelkám poskytuje vhodné stanoviště a zároveň umožňuje návštěvníkům OC pozorovat jejich život přez velkoformátové skleněné okno. O životě včeliček jsou návštěvníci informováni i prostřednictvím informační tabule, která je umístěna u pozorovacího okna. Stanoviště ještě doplňuje vyřezávaný klát. Každý rok zde probíhají propagační akce formou veřejného vytáčení medu, nebo tiskové konference pro zástupce médií. Patronkou tohoto včelího stanoviště VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ je známá zpěvačka Haidi Janků. Po odborné včelařské stránce pomáhají(li) se včeličkami VYŠEHRADSKÝM VČELAŘÍKŮM postupně tito zkušení včelaři - Vladimír Lněnička (bývalý zaměstnanec odborného oddělení ČSV),  Rudof Peleška  (bývalý tajemník ČSV) a nyní Auhustin Uváčik (učitel včelařství).